Dual Study Bachelor (เรียนระบบ Dual Bachelor ที่เยอรมันพร้อมทำงานกับบริษัทเยอรมัน)

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร

– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-C1

  • Level A1: 40 ชม.
  • Level A2: 80 ชม.
  • Level B1: 120 ชม.
  • Level B2: 160 ชม.

 

– ค่าสอบภาษาเยอรมัน Level ละ 1 ครั้ง ( 3 Level = 3 ครั้ง )
– ติดต่อบริษัทในประเทศเยอรมนี เพื่อให้นักเรียนทำการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ในระบบ Dual Study
– ดำเนินการจัดเอกสารเพื่อขอวีซ่า (ไม่รวมค่าวีซ่า)
– ดำเนินการจัดหาประกันนักศึกษา (ไม่รวมค่าประกัน)
– ดำเนินการจัดหาตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่อง)
– Studienkolleg 2 เทอม ผู้เรียนจ่ายค่าเรียนโดยตรงกับทาง Studienkolleg เอง
– ดำเนินการด้านเอกสารให้นักเรียนขึ้นทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัย ในระบบ Dual Study ไม่รวมค่าเรียนกับบทางมหาวิทยาลัยในระบบ Dual Study

ราคา (บาท)

849,000
หมายเหตุสำคัญ

– ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องมีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช เท่านั้น ในกรณีที่มีวุฒิอื่นอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตอนเรียน Studienkolle
– ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม