081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เรียนต่อเยอรมัน

คอร์สภาษาเยอรมัน (GEDC กรุงเทพ)
คอร์สภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนี
– Münster
– Berlin
เรียนต่อเยอรมัน ป.ตรี (ภาคภาษาอังกฤษ)
– FH Aachen – University of Applied Sciences
– University of Duisburg-Essen
– SRH University of of Applied Sciences Hamm
– Rhine-Waal University of Applied Sciences
– HBK Essen
– South Westphalia University
เรียนต่อเยอรมัน ป.ตรี (ภาคภาษาเยอรมัน)
– Berlin
– Aachen
– Wildau
– Halle
– Padeborn
เรียนต่อเยอรมัน ป.ตรี (ระบบ Dual: work&study)
เรียนต่อเยอรมัน ป.โท (ภาคภาษาเยอรมัน)
เรียนต่อเยอรมัน ป.ตรี (ระบบ Dual: work&study)
เรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนี

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds