สถาบันสอนภาษา และแนะแนวศึกษาต่อ ประเทศเยอรมนี

ปัจจุบันความฝันของใครหลายคนนั้น คือการได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี สถาบัน GEDC จึงสามารถผลักดันให้คุณไปสู่เป้าหมายได้อย่างที่ฝันไว้
พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต จนกระทั่งคุณสำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในชีวิต
GEDC ยินดีให้ความช่วยเหลือ และแนะนำช่องทางที่ลงทุนต่ำกว่า แต่ได้รับการศึกษามีประสิทธิภาพ