สถาบันสอนภาษาเยอรมัน แนะแนวศึกษาต่อ ประเทศเยอรมนี

ปัจจุบันความฝันของใครหลายคนนั้น คือการได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี สถาบัน GEDC จึงสามารถผลักดันให้คุณไปสู่เป้าหมายได้อย่างที่ฝันไว้
พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต จนกระทั่งคุณสำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในชีวิต
GEDC ยินดีให้ความช่วยเหลือ และแนะนำช่องทางที่ลงทุนต่ำกว่า แต่ได้รับการศึกษามีประสิทธิภาพ

เราคือสถาบันสอนภาษาเยอรมัน เปิดสอนภาษาเยอรมัน ระดับ A1, A2, B1, B2, C1, C2
ให้คุณสามารถเรียนภาษาเยอรมันได้สะดวก ปลอดภัย  ด้วยคอร์สเรียน Online

แนะแนวเรียนต่อเยอรมัน ระดับ ปริญญาตรี (ป.ตรี), ปริญญาโท (ป.โท) ทั้งภาคภาษาเยอรมัน และ ภาคภาษาอังกฤษ
ให้คำปรึกษาการในเตรียมตัว ทั้งทางเรียน ในมหาวิทยาลัยต่างๆ หลากหลายสาขาวิชา หรือ การเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย (Work & Study)
แนะนำการเรียนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเตรียมความพร้อม เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ