โครงการ University Pathway (ภาคภาษาเยอรมัน) เตรียมความพร้อมที่ Berlin

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-C1

 • Level A1: 5 สัปดาห์
 • Level A2: 5 สัปดาห์
 • Level B1: 6 สัปดาห์
 • Level B2: 8 สัปดาห์
 • Level C1: 8 สัปดาห์

– ค่าสอบ Telc Zertifikat 1 ครั้ง ( Level ใดก็ได้ )
– Studienkolleg Entrance Exam Training วิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาเยอรมัน 4 สัปดาห์
– Seat Guarantee ว่ามีที่เรียนใน Studienkolleg แน่นอน (Seat Guarantee จะมีผลก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบกับทาง Studienkolleg โดยมี คะแนนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 60% และคะแนนภาษาเยอรมันไม่ต่ำกว่า 60%)
– ประกันนักศึกษา 1 ปี
– ดำเนินการด้านเอกสารยื่นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
– ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

ราคา (บาท)

900,000

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าที่พัก
 • ค่าเดินทาง
 • ค่ารถมารับที่สนามบิน
 • ค่าอื่นๆ
หมายเหตุสำคัญ

– ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องมีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช เท่านั้น
– ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
– เมื่อผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว สถาบันทางเยอรมนีจะเป็นผู้รับช่วงดูต่อต่อหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ให้ติดต่อสถาบันทางเยอรมนีโดยตรง ไม่ต้องผ่านทางสถาบัน GEDC อีกต่อไป ดังนั้นจึงถือว่าสิ้นสุดขอบข่ายการดูแลและให้บริการของสถาบัน GEDC ทันทีที่ผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนี