โครงการ University Pathway (ภาคภาษาเยอรมัน)

B1 (Studienkolleg รัฐบาล): รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-B1
• Level A1: 40 ชั่วโมง
• Level A2: 80 ชั่วโมง
• Level B1: 120 ชั่วโมง
– ค่าสอบภาษาเยอรมัน Level ละ 1 ครั้ง ( 3 Level = 3 ครั้ง )
– ใบเชิญไปสอบเข้า Studienkolleg จำนวน 3 ที่ (วิชาที่ใช้ในการสอบเข้า คือ คณิตศาสตร์ และ ภาษาเยอรมัน)
– ดำเนินการด้านเอกสารยื่นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
– ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
– ดำเนินการจัดหาประกันนักศึกษา สำหรับประเทศเยอรมนี (ไม่รวมค่าประกัน)

ราคา (บาท)

349,000

B2 (Studienkolleg รัฐบาล): รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-B1

  • Level A1: 40 ชั่วโมง
  • Level A2: 80 ชั่วโมง
  • Level B1: 120 ชั่วโมง
  • Level B2: 160 ชั่วโมง

– ค่าสอบภาษาเยอรมัน Level ละ 1 ครั้ง ( 3 Level = 3 ครั้ง )
– ใบเชิญไปสอบเข้า Studienkolleg จำนวน 3 ที่ (วิชาที่ใช้ในการสอบเข้า คือ คณิตศาสตร์ และ ภาษาเยอรมัน)
– ดำเนินการด้านเอกสารยื่นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
– ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
– ดำเนินการจัดหาประกันนักศึกษา สำหรับประเทศเยอรมนี (ไม่รวมค่าประกัน)

ราคา (บาท)

499,000

สำหรับผู้ที่สนใจติววิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาเยอรมันเพื่อใช้ในการสอบเข้า Studienkolleg สามารถสอบถาม
รายละเอียดคอร์ส เงื่อนไขการสมัครและค่าใช้จ่ายได้ที่

หมายเหตุสำคัญ

– ในกรณีสอบไม่ผ่านผู้เรียนจะต้องเสียค่าปรับ/ครั้ง/ level ดังนี้

  • Level A1: 17,800 บาท (ภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
  • Level A2: 18,600 บาท (ภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
  • Level B1: 29,700 บาท (ภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
  • Level B2: 39,300 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง


– สามารถเลือกได้ 3 ที่ โดย Studienkolleg ทั้ง 3 ที่จะต้องเป็นที่ที่ไม่ผ่าน Uni-assist เท่านั้น กรณีต้องการ Studienkolleg ที่สมัครผ่าน Uni-assist มีค่าดำเนินการเพิ่มดังนี้ ที่แรก 3,000 บาท ที่ต่อไปที่ละ 1,500 บาท

– ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

– ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเรียน Studienkolleg ที่ประเทศเยอรมนี

– หากผู้เรียนไม่สามารถสอบผ่านเข้าเรียน Studienkolleg ประเทศเยอรมนี ได้ ทางสถาบันจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

– เมื่อผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว ถือว่าสิ้นสุดขอบข่ายการดูแลและให้บริการของสถาบัน GEDC ทันทีที่ผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนี