081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เรียนปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี

“ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์และภาษา อังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียมมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ที่ประเทศเยอรมนี ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาเยอรมัน ที่เมือง Aachen …


081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds