โครงการ University Pathway Master ภาคภาษาเยอรมัน เตรียมความพร้อมที่ Berlin Germany

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-C1

 • Level A1: 5 สัปดาห์
 • Level A2: 5 สัปดาห์
 • Level B1: 6 สัปดาห์
 • Level B2: 8 สัปดาห์
 • Level C1: 8 สัปดาห์


– ค่าสอบ TelC Zertifikat 1 ครั้ง ( Level ใดก็ได้ )

– Pre-acceptance letter จากมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือ ของทางสถาบัน

– ประกันนักศึกษา 1 ปี

– ดำเนินการด้านเอกสารยื่นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ (ไม่รวมค่าวีซ่า)

– ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่า
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าที่พัก
 • ค่าเดินทาง
 • ค่ารถมารับยังสนามบิน
 • ค่าอื่นๆ

ราคา (บาท)

759,000
หมายเหตุสำคัญ

– ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

– เมื่อผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว สถาบันทางเยอรมนีจะเป็นผู้รับช่วงดูแลต่อหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ให้ติดต่อสถาบันทางเยอรมนีโดยตรง ไม่ต้องผ่านทางสถาบัน GEDC อีกต่อไป ดังนั้นจึงถือว่าสิ้นสุดหน้าที่การดูแลและให้บริการของสถาบัน GEDC ทันทีที่ผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนี