โครงการ University Pathway Master เตรียมความพร้อมที่ GEDC Bangkok

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่ายระหว่าง เตรียมความพร้อมที่ GEDC Bangkok

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-C1
• Level A1: 40 ชั่วโมง
• Level A2: 80 ชั่วโมง
• Level B1: 120 ชั่วโมง
• Level B2: 160 ชั่วโมง
• Level C1: 160 ชั่วโมง

– ค่าสอบ Zertifikat ภาษาเยอรมัน Level ละ 1 ครั้ง ( 3 Level = 3 ครั้ง )

– ดำเนินการสมัครมหาวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 3 ที่

– ดำเนินการจัดเอกสารเพื่อขอวีซ่า (ไม่รวมค่าวีซ่า)

– ดำเนินการจัดหาประกันนักศึกษา (ไม่รวมค่าประกัน)

– ดำเนินการจัดหาตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่อง)

ราคา (บาท)

599,000
หมายเหตุสำคัญ

– ในกรณีสอบไม่ผ่านผู้เรียนจะต้องเสียค่าปรับ/ครั้ง/ level ดังนี้

  • Level A1: 17,800 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
  • Level A2: 18,600 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
  • Level B1: 29,700 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
  • Level B2: 39,300 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
  • Level B2: 39,300 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
  • Level C1: 42,700 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)

– สามารถเลือกได้ 3 ที่ จะต้องเป็นที่ที่ไม่ผ่าน Uni-assist เท่านั้น กรณีต้องการมหาวิทยาลัยที่สมัครผ่าน Uni-assist มีค่าดำเนินการเพิ่มดังนี้ ที่แรก 3,000 บาท ที่ต่อไปที่ละ 1,500 บาท และต้องเป็นมหาวิทยาลัยใน List ที่ทางสถาบันกำหนดเท่านั้น

– ต้องเป็นมหาวิทยาลัยของทางสถาบันเท่านั้น ผู้เรียนไม่สามารถเลือกเองได้ ผู้เรียนจะต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ หากสอบไม่ผ่านทางสถาบัน จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

– ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศเยอรมนี

– เมื่อผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว ถือว่าสิ้นสุดหน้าที่การดูแลและให้บริการของสถาบัน GEDC ทันทีที่ผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนี