081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เรียนภาษาเยอรมันระยะสั้น 2-12 สัปดาห์ (เมือง Münster)

โครงการเรียนภาษาเยอรมันระยะสั้นที่ประเทศเยอรมนี

เหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจเรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนี เพื่อให้สามารถได้ใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง และพร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมชีวิตและความเป็นอยู่ ของคนเยอรมันควบคู่กับการเรียนภาษา นอกเหนือจากการเรียนภาษาแล้วทางสถาบันยังจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ร่วมทำกิจกรรมอีกด้วย
  • เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี
รายละเอียดโครงการ
  • ช่วงเช้า จันทร์-ศุกร์ คอร์สภาษาเยอรมัน
  • ช่วงบ่าย กิจกรรมนันทนาการกับทางสถาบัน
  • ที่พักสามารถเลือกพักกับครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ หรือจะพักเป็น Apartment เดี่ยว
  • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดโครงการ
เงื่อนไขในการสมัคร
  • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-20 ปี
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมหรือระดับอุดมศึกษา
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  • สำเนา passport เล่มปัจจุบัน (ถ้าไม่มีใช้สำเนาบัตรประชาชน)
  • รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

Plan A : คอร์สเรียนพร้อมที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ
Plan B : คอร์สเรียนพร้อมที่พักแบบอพาทเม้นต์เดี่ยว ไม่รวมอาหาร

สัปดาห์Plan A
(บาท)
Plan B
(บาท)
2
54,00047,500
376,75067,000
499,50086,500
5122,250106,000
6145,000125,500
7167,750145,000
8190,500164,500
9213,250184,000
10236,000203,500
11258,750223,000
12281,500242,500

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds