เรียนภาษาเยอรมันระยะสั้น

เรียนภาษาเยอรมันระยะสั้น 2-12 สัปดาห์ (ที่เมือง Münster ประเทศเยอรมนี)

เรียนภาษาเยอรมันระยะสั้น

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ช่วงเช้า จันทร์-ศุกร์ คอร์สภาษาเยอรมัน

– ช่วงบ่าย กิจกรรมนันทนาการกับทางสถาบัน

– ที่พักสามารถเลือกพักกับครอบครัวชาวเยอรมันพร้อมอาหาร 2 มื้อ หรือจะพักเป็น Apartment เดี่ยว

– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดโครงการ

เงื่อนไขในการสมัคร

• ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-20 ปี

• กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมหรือระดับอุดมศึกษา

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

• สำเนา Passport เล่มปัจจุบัน (ถ้าไม่มีใช้สำเนาบัตรประชาชน)

• รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สัปดาห์ คอร์สเรียนพร้อมที่พักกับครอบครัว ชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ (บาท) คอร์สเรียนพร้อมที่พักแบบอพาร์ทเม้นต์เดี่ยว ไม่มีอาหาร (บาท)
2 54,000 47,500
3 76,750 67,000
4 99,500 86,500
5 122,250 106,000
6 145,000 125,500
7 167,750 145,000
8 190,500 164,500
9 213,250 184,000
10 236,000 203,500
11 258,750 223,000
12 281,500 242,500