วันอังคาร – ศุกร์
คอร์ส A1 : (ครูปิ๊ก) : เวลา 17.30 – 20.00 น.
เรียนวันที่ 8 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม
ราคา 40 ชั่วโมง 6,900 บาท

วันเสาร์ – อาทิตย์
คอร์ส A1.1 : (ครูแก้ว) : เวลา 16.00 – 19.00 น.
เรียนวันที่ 5 มิถุนายน – 27 มิถุนายน
ราคา 24 ชั่วโมง 4,500 บาท
**(รับจำนวนจำกัดแค่ 8 คน)**