คอร์สภาษาเยอรมัน (Online)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2021

วันอังคาร – ศุกร์
คอร์ส A1 : เวลา 17.00 – 19.30 น.
เรียนวันที่ 6 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม
ราคา 40 ชั่วโมง 6,900 บาท

วันเสาร์ – อาทิตย์
คอร์ส A2.1 : เวลา 08.300 – 11.00 น.
เรียนวันที่ 10 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม
 ราคา 40 ชั่วโมง 6,900 บาท