081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน กรกฏาาคม 2019

วันธรรมดา:

A1:  อ-ศ: 10.00-12.30 : (เริ่ม 8 ม.ค., 5 ก.พ., 5 มี.ค., 2 เม.ย., 7 พ.ค., 4 มิ.ย, 9 ก.ค., 6 ส.ค., 3 ก.ย., 1 ต.ค, 5 พ.ย.)

A1:  อ-ศ: 18.00-20.30 : (เริ่ม 8 ม.ค., 5 ก.พ., 5 มี.ค., 2 เม.ย., 7 พ.ค., 4 มิ.ย, 9 ก.ค., 6 ส.ค., 3 ก.ย., 1 ต.ค, 5 พ.ย.)

A 2.1:  อ-ศ: 13.00-15.30 : (เริ่ม 8 ม.ค., 5 ก.พ., 5 มี.ค., 2 เม.ย., 7 พ.ค., 4 มิ.ย, 9 ก.ค., 6 ส.ค., 3 ก.ย., 1 ต.ค, 5 พ.ย.)

A 2.2:  อ-ศ: 15.30-18.00 : (เริ่ม 8 ม.ค., 5 ก.พ., 5 มี.ค., 2 เม.ย., 7 พ.ค., 4 มิ.ย, 9 ก.ค., 6 ส.ค., 3 ก.ย., 1 ต.ค, 5 พ.ย.)

_____________________________________________________

เสาร์-อาทิตย์:

A1 : 8.30-11.00 : (เริ่ม 12 ม.ค., 9 มี.ค., 11 พ.ค., 13 ก.ค., 7 ก.ย., 9 พ.ย.)

A2-1: เสาร์ 11.00-13.30 (เริ่ม 12 ม.ค., 9 มี.ค., 11 พ.ค., 13 ก.ค., 7 ก.ย., 9 พ.ย.) 

A2-2: อาทิตย์ 13.30-16.00 (เริ่ม 12 ม.ค., 9 มี.ค., 11 พ.ค., 13 ก.ค., 7 ก.ย., 9 พ.ย.)

_____________________________________________________

B1.1.1: อาทิตย์ 9.00-13.30 ( เริ่ม 13 ม.ค, 21 ก.ค.)

B1.1.2: อาทิตย์ 9.00-13.30 ( เริ่ม 3 มี.ค, , 1 ก.ย.)

B1.2.1: อาทิตย์ 9.00-13.30  (เริ่ม 5 พ.ค., 6 ต.ค.)

B1.2.2: อาทิตย์ 9.00-13.30. (เริ่ม 9 มิ.ย., 10 พ.ย.)

B2.1.1: เสาร์ 9.00-13.30 ( เริ่ม 12 ม.ค, 20 ก.ค.)

B2.1.2: เสาร์ 9.00-13.30 ( เริ่ม 2 มี.ค, 30 ส.ค.)

B2.2.1: เสาร์ 9.00-13.30  (เริ่ม 4 พ.ค., 5 ต.ค.)

B2.2.2: เสาร์ 9.00-13.30. (เริ่ม 8 มิ.ย., 9 พ.ย.)

C1.1.1: เสาร์ 14.00-18.30 ( เริ่ม 12 ม.ค, 20 ก.ค.)

C1.1.2: เสาร์ 14.00-18.30 ( เริ่ม 2 มี.ค, 30 ส.ค.)

C1.2.1: เสาร์ 14.00-18.30  (เริ่ม 4 พ.ค., 5 ต.ค.)

C1.2.2: เสาร์ 14.00-18.30. (เริ่ม 8 มิ.ย., 9 พ.ย.)


081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds