รายละเอียด

ราคา (บาท)

เรียนที่สถาบัน

– คอร์ส A1 : เรียนวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 9.30-12.00 (ระยะเวลาเรียน 5 มกราคม – 29 มกราคม)

– คอร์ส A2-1 : เรียนวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.30 (ระยะเวลาเรียน 5 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์)

– คอร์ส A2-2 : เรียนวันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 13.00-15.30 (ระยะเวลาเรียน 6 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์)

40 ชั่วโมง / 6,900

– คอร์ส B1.3 (สอนโดยอาจารย์ชาวเยอรมัน) : เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00-18.00 (เริ่มเรียน 9 มกราคม)

25 ชั่วโมง / 7,900
เรียน Online

– คอร์ส Online A1 : เรียนวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 19.00-21.30 (ระยะเวลาเรียน 5 มกราคม – 29 มกราคม)

 

40 ชั่วโมง / 6,900