รายละเอียด

ราคา (บาท)

เรียนที่สถาบัน

– A1: อังคาร-ศุกร์: 9.30-12.00 : เรียน 2-26 กุมภาพันธ์

– A1: อังคาร – ศุกร์ : 19.00-21.30 : เรียน 2 – 26 กุมภาพันธ์

– A2-1: อังคาร+พฤ: 13.00-15.30 : เรียน 2 กุมภาพันธ์ -25 มีนาคม

– A2-2: พุธ+ศุกร์: 13.00-15.30 : เรียน 3 กุมภาพันธ์ -26 มีนาคม

40 ชั่วโมง / 6,900
เรียน Online วันเสาร์-อาทิตย์

– A1: เสาร์: 16.00-20.00 : เรียน 30 มกราคม- 3 เมษายน
– A2-1: อาทิตย์: 12.00-16.00 : เรียน 31 มกราคม- 4 เมษายน
– A2-2: อาทิตย์: 16.00-20.00 : เรียน 31 มกราคม- 4 เมษายน

40 ชั่วโมง / 6,900

เรียน Online วันเสาร์-อาทิตย์

– B1.1: เสาร์: 9.00-12.00 : เรียน 30 มกราคม-27 มีนาคม

27 ชั่วโมง / 7,900