คอร์สภาษาเยอรมัน (Online) ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2021

 

คอร์สประจำเดือนสิงหาคม

คอร์ส A1 : เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 – 19.30 น.
เรียนวันที่ 9 – 30 สิงหาคม

 

คอร์สประจำเดือนกันยายน

คอร์ส A1 : เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 – 19.30 น.
เรียนวันที่ 1 – 22 กันยายน
คอร์ส A2-2 : เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 11.00 น.
เรียนวันที่ 4 กันยายน – 24 ตุลาคม
ราคา 40 ชั่วโมง 6,900 บาท