ปีการศึกษา ที่ต้องการเข้าศึกษา
  202020212022

  คำนำหน้าชื่อ
  Mr.Miss

  แผนการศึกษา
  วิทย์ศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาอื่น
  ระดับปีการศึกษาปัจจุบัน

  มัธยม
  Grade

   


  มหาวิทยาลัย / สาขา / คณะ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

  1. FH Aachen
  Applied ChemistryBiomedical EngineeringElectrical EngineeringMachanical EngineeringOphthalmic Optics and optometry Physical EngineeringRail Vehicle Engineering

  2. University of Duisburg - Essen
  Computer EngineeringElectrical and Electronic Engineering Machanical EngineeringMetallurgy and Metal formingStructural Engineering

  3. Rhine - Waal University
  Biomaterials ScienceElectrical And Electrics EngineeringEnvironment and EnergyIndustrial EngineeringMechanical EngineeringMechatronic Systems EngineeringGender and DiversityInternational Taxation and Law

  4. South Westphalia N=University
  Business Administration with Informatics

  5. SRH Univerrsity Hamm
  Business ManagementSupply Chain Management

  6. University of Fine Arts Essen
  Painting / Graphicsphotography / Media ArtSculptureDigital Media DesignGame Art and DesignDigital Product Design


  กรุณาแนบไฟล์ แต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 Mb.

  1. ภาพถ่าย 1 นิ้ว / 2 นิ้ว
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. Transcript ถึงเทอมปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)
  4. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)