081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

แบบฟอร์มสมัครเรียนต่อเยอรมัน Freshman

ปีการศึกษา ที่ต้องการเข้าศึกษา
202020212022

คำนำหน้าชื่อ
Mr.Miss

แผนการศึกษา
วิทย์ศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาอื่น
ระดับปีการศึกษาปัจจุบัน

มัธยม
Grade

 


มหาวิทยาลัย / สาขา / คณะ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

1. FH Aachen
Applied ChemistryBiomedical EngineeringElectrical EngineeringMachanical EngineeringOphthalmic Optics and optometry Physical EngineeringRail Vehicle Engineering

2. University of Duisburg - Essen
Computer EngineeringElectrical and Electronic Engineering Machanical EngineeringMetallurgy and Metal formingStructural Engineering

3. Rhine - Waal University
Biomaterials ScienceElectrical And Electrics EngineeringEnvironment and EnergyIndustrial EngineeringMechanical EngineeringMechatronic Systems EngineeringGender and DiversityInternational Taxation and Law

4. South Westphalia N=University
Business Administration with Informatics

5. SRH Univerrsity Hamm
Business ManagementSupply Chain Management

6. University of Fine Arts Essen
Painting / Graphicsphotography / Media ArtSculptureDigital Media DesignGame Art and DesignDigital Product Design


กรุณาแนบไฟล์ แต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 Mb.

1. ภาพถ่าย 1 นิ้ว / 2 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. Transcript ถึงเทอมปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)
4. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)


081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds