081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ระบบการศึกษา Dual Study เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย

“ระบบ Dual Study คือระบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย มีเงินเดือนให้ ระหว่างเรียนมากสุดถึงปีละ 12,000 ยูโร … Dual Study Bachelor/Master ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโทในระบบ Dual Study (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย) ที่ประเทศเยอรมนี โดยมีเงินเดือนให้ระหว่างเรียนมากสุดถึงปีละ 12,000 ยูโร รายละเอียดโครงการคอร์สภาษาเยอรมัน A1-A2 (ระดับปริญญาตรี) ที่ GEDCคอร์สภาษาเยอรมัน A1-B1 (ระดับปริญญาโท) ที่ GEDCคอร์สภาษาเยอรมัน B1-B2 ที่ประเทศเยอรมนีพร้อมที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ จำนวน 16 สัปดาห์ประกันสุขภาพและการเดินทางตลอดโครงการผู้ดูแลตลอดโครงการระยะเวลาการรับสมัคร • เปิดรับสมัครตลอดทั้งปีเอกสารที่ใช้ในการสมัครสำหรับปริญญาตรี  • สำเนา Passport • รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป • ใบ Transcript ผลการศึกษาถึงเทอมปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) • ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)สำหรับปริญญาโท • สำเนา Passport • รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป • ใบ Transcript ม.ปลาย (ภาษาอังกฤษ) • ใบรับรองจบ ม.6 (ภาษาอังดฤษ) • ใบ Transcript ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) (สำหรับปริญญาโท) • ใบรับรองจบปริญญา (ภาษาอังกฤษ) (สำหรับปริญญาโท) • ใบรับรองการฝึกงานในสาขาที่ต้องการสมัคร (ภาษาอังกฤษ) • Resume/CV (ภาษาอังกฤษ) • Motivation Letter แรงจูงใจในการต่อระบบ Dual Study (ภาษาอังกฤษ) • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน (ภาษาอังกฤษ)  รูปแบบโครงการ (สำหรับปริญญาตรี) • Step 1 : สมัครเข้าโครงการพร้อมเลือกสาขาที่จะเรียน• Step 2 : สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์• Step 3 : เรียนภาษาเยอรมันระดับ A1-A2 (120 ชม.) ที่สถาบัน GEDC Bangkok• Step 4 : เรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนีระดับ B1-B2 พักกับครอบครัวชาวเยอรมันพร้อมอาหาร 2 มื้อ• Step 5 : สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาเยอรมัน• Step 6 : เข้าเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยในสาขาที่เลือกในวันสมัคร• Step 7 : สอบจบ FEP/FSP หรือที่เรียกว่า Feststellungsprüfung• Step 8 : สัมภาษณ์งานกับทางบริษัทที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้• Step 9 : เข้าเรียนระบบ…

รายละเอียด

081-835-4228

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30
152 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


GEDC Germany Education Center

เราคือคำตอบของคุณ

Lost your password?

This will close in 0 seconds