GEDC | Germany EDucation Center

GEDC | Germany EDucation Center

เรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนี (สมัครได้ทั้งปี)

เรียนภาษาเยอรมันระยะสั้นที่ประเทศเยอรมนี (สมัครได้ทั้งปี)
เรียนซัมเมอร์ที่เยอรมัน
 

 

เรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนีสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

โปรแกรม

1. เรียนภาษาเยอรมันระยะสั้นที่ประเทศเยอรมนี 1-3 เดือน พร้อมที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมันหรือแบบอพาร์ทเมนต์

 • 1 เดือน ราคา 116,550 บาท
 • 2 เดือน ราคา 179,550 บาท
 • 3 เดือน ราตา 238,050 บาท

รายละเอียดโปรแกรม

 • คอร์สภาษาเยอรมันช่วงเช้า จันทร์-ศุกร์: 9.00-12.00
 • คอร์สภาษาเยอรมันช่วงบ่ายอาทิตย์ละ  2 วัน: 13.00-15.00
 • คอร์สติวพิเศษช่วงบ่ายจันทร์-ศุกร์ : 15.00-17.00
 • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนทุกระดับช้น
 •  มีบริการห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ พร้อม  Wifi
 • บัตรนักเรียนเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อตั๋วต่างๆ
 • กิจกรรมหลังเลิกเรียนและในช่วงสุดสัปดาห์ เช่น ไปเล่นกีฬา, ไปดูหนัง, ไปทัศนะศึกษายังสถานที่ต่างๆ
 • ที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน(พร้อมอาหาร 2 มื้อ)หรือแบบอพาทเมนต์ (ไม่มีอาหาร)
 • จัดเอกสารขอยื่น Visa
 • ผู้ดูแลตลอดโปรแกรม

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน 2. ค่าทำVisa ที่สถานทูต 3. ค่าประกันการเดินทาง 4. ค่ารถมารับยังสนามบิน 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2.  เรียนภาษาเยอรมันระยะยาวที่ประเทศเยอรมนี 6 เดือน - 1 ปี  เดือนพร้อมที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมันหรือแบบอพาทเมนต์

 • ราคาสอบถามที่ Email

รายละเอียดโปรแกรม

 • คอร์สภาษาเยอรมันช่วงเช้า จันทร์-ศุกร์: 9.00-12.00
 • คอร์สภาษาเยอรมันช่วงบ่ายอาทิตย์ละ  2 วัน: 13.00-15.00
 • คอร์สติวพิเศษช่วงบ่ายจันทร์-ศุกร์ : 15.00-17.00
 • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนทุกระดับช้น
 •  มีบริการห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ พร้อม  Wifi
 • บัตรนักเรียนเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อตั๋วต่างๆ
 • กิจกรรมหลังเลิกเรียนและในช่วงสุดสัปดาห์ เช่น ไปเล่นกีฬา, ไปดูหนัง, ไปทัศนะศึกษายังสถานที่ต่างๆ
 • ที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน(พร้อมอาหาร 2 มื้อ) หรือแบบอพาทเมนต์ (ไม่มีอาหาร)
 • จัดเอกสารขอยื่น Visa
 • ผู้ดูแลตลอดโปรแกรม

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน 2. ค่าทำVisa ที่สถานทูต 3. ค่าประกันการเดินทาง 4. ค่ารถมารับยังสนามบิน 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

สอบถามเพิ่มเติม 

ตัวอย่างกิจกรรมหลังเลิกเรียน-ช่วงสุดสัปดาห์

schedule

ตัวอย่างกิจกรรมหลังเลิกเรียน-ช่วงสุดสัปดาห์

schedule2