GEDC | Germany EDucation Center

GEDC | Germany EDucation Center

เรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนีกับ GEDC Germany Education Center

mike11เรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนี กับทางสถาบันจีอีดีซีเยอรมนีเอดูเคชั่นเซ็นเตอร์                                     

ไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษ ไม่ต้องสอบแข่งขัน ก็สามารถไปเป็นนักเรียนเรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ประเทศเยอรมนีได้ น้องๆ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้พอเจอเพื่อนใหม่ๆ ในการไปเรียนแลกเปลี่ยนกับทางเราในครั้งนี้

เรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 3 เดือน ราคาเริ่มต้นที่ 234,000 บาท

เรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 6 เดือน ราคาเริ่มต้นที่ 403,500 บาท

เรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปี ราคาเริ่มต้นที่ 741,000 บาท

study in germany

ราคานี้รวม

⁃ คอร์สปรับพื้นฐานภาษาเยอรมันที่ประเทศไทย A1-A2

⁃ การเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศเยอรมนีตลอดโปรแกรม

⁃ การเรียนเสริมทักษะภาษาเยอรมันโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศเยอรมนี 4-8 สัปดาห์

⁃ ที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมันตลอดโปรแกรม

⁃ ประกันสุขภาพและการเดินทางตลอดโปรแกรม

⁃ ผู้ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดโปรแกรม